לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

תשלום שובר אגרה

בקשה להנפקת שובר תשלום לאגרה

הערות:

* בקשה להנפקת שובר תשלום אגרה - בקשה זו נשלחת אל אגף רישוי עובדי טיס אשר ינפיק את האגרה ויעביר אותה אליך באמצעות האינטרנט.
במידה וקיים ברשותך שובר אגרה, עליך לעבור ישירות אל תשלום שובר אגרה.

לתשומת לבך, לאחר משלוח הבקשה מתקבל אישור על קליטת הבקשה במערכת. האישור כולל סימוכין אשר איננו אסמכתא לצורך תשלום האגרה.

 

* תשלום שובר אגרה - תשלום זה מאפשר לשלם באמצעות האינטרנט את האגרה הרלוונטית. שלב זה אפשרי רק למי שמחזיק באסמכתאות של שובר אגרה.

 

* אחזור הודעת תשלום – לאחזור של אישור על תשלום אגרה שבוצע באמצעות אתר התשלומים הממשלתי נא ללחוץ כאן.

 

*בקשה לקבלת החזר עבור אגרה שלא נוצלה

  1. יש למלא את הפרטים הנדרשים  בטופס הבקשה  ולהעבירו, בצירוף המסמכים הנדרשים, אל הגורם ברת"א שהנפיק את האגרה.
  2. זמן הטיפול לקבלת ההחזר עד שלושים ימי עבודה.

 

* למדריך המלא לביצוע הנפקת שובר ותשלום אגרה - icon  מדריך למשתמש בשרת התשלומים של רת"א

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.